Tasarı nedir?

Tetkik veya kabul edilmek için bir şey sunma. Arz etme, bildirme. Bir fikir bildirme (önerme). Tasarı, bir kişi veya bazı kişilerin yapmayı düşündükleri şey. Yapılması istenen şeyin zihinde tasarlanması, şekillenmesi. Düşünülen, tasarlanan şeyin yazılı şekli. Herhangi bir hukuki muamelenin, o işlemi yapmaya yetkili kurul veya makama arz edildiği şekil. Görüşülmesi ve oylanabilmesi mümkün hale gelen ve hazırlanmış olan metin.

Herhangi bir hazırlık, bir tasarı sayılamaz. Belli bazı hazırlıklardan sonra bir tasarının varlığından bahsedilebilir. Uygulamada, Türkiye Büyük Millet Meclisine, hükümet tarafından hazırlanarak, oylamaya ve görüşmeye hazır bir şekilde sunulan metine Kanun Tasarısı denir. Herhangi bir konuda bir milletvekili veya bazı milletvekillerince Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan metneyse Kanun Teklifi (veya Teklif) denir.

1982 Anayasasının 88. maddesi "Kanun teklifi vermeye Bakanlar Kurulu ve Milletvekilleri yetkilidir. Kanun tasarı ve tekliflerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme, usul ve esasları iç tüzükle düzenlenir." diyerek iç tüzüğe göre gereken inceleme ve görüşmelerin komisyon ve genelkurulda yapılış şekline işaret etmiştir.

Sözlükte "tasarı" ne demek?

1. Bir kimsenin yapmayı düşündüğü şey; olması ya da yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim, proje.
2. Hukuksal bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul ya da organ önüne getirildiği andaki durumu. üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin, layiha.

Cümle içinde kullanımı

Kafamdaki hayaller ve tasarılar epeyce açık saçık şeylerdi.
- H. E. Adıvar

Tasarı kelimesinin ingilizcesi

n. project, plan, scheme, bill, draught, design, proposal, set up

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç